Reklama
 
Blog | Hatem Berrezouga

Jsem muslim a nepotrpím si na omluvy – část I.

 

 

Ať to, co pan prezident pronesl ohledně islámu a muslimů vzniklo z jeho osobního přesvědčení, že islám je sám o sobě problém nebo tak činil v jiném stavu mysli, jak mnozí čeští politici spekulují, v každém případě já, jako muslim, nesouhlasím s tím, že by se měl omluvit. Osobně věřím ve svobodě myšlení a člověk má mít právo říci, co myslí, ať se nám to jeví jakkoliv urážlivě. Evelyn Beatrice Hall shrnula Voltairovo myšlení v oné slavné citaci, která je mu často chybně připisována „Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire“ , čili „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu bránit k smrti vaše právo to říct“. 

Bude Vám to znít divně, ale pobouřil mne fakt, že muslimové pořád usilují o omluvy a pořád fňukají dokola, že je jim ukřivděno, aby to pak pan Zaorálek po svém odvážném vystoupení v Číně proti ukřivděným Tibeťanům, šel žehlit u ropných magnátů s velkou nevolí většiny jeho spoluobčanů. Možná, že už pár muslimům začalo vrtat v hlavě, co ten Hatem od nás chce? Proč je proti nám? Odpověď je, není to nic osobního, ale spoustu věcí děláte špatně, až se mi začala jevit Antarktida jako nejvhodnější útočiště, kde můžu doufat, že jazyk zamrzá dřív, než stihne vůbec mluvit. Kdo nedokáže pochopit, proč to dělám, tak mě prostě berte jako Vaše špatné svědomí, které se rozhodlo Vám nedat pokoj, dokud nedáte pokoj lidem, kteří Vás přijali. Stejně je můj hlas jednoznačný proti těm jedincům mezi Čechy, kteří se snaží prosadit strach v řadách svých občanů, podporovat nenávist a zničit tu humanistickou kulturu, která mou duši přitahovala před 17 ti lety. Oblíbil jsem si ten malý početný národ, ale s velkou mezinárodní vahou. Toho malého velkého muže Havla bojujícího za lidská práva. Toho cynického a chytrého Klause, i když má své mouchy, ale bavilo mne, jak sám stál proti Bruselu a ukázal jim jasně nesmyslnost centralizované vlády, ze které se Česko nedávno vymanilo. Česko, které se teď vytváří, mi začíná připomínat vietnamské tržnice, ve kterých každá hodnota má svou prodejní cenu. I když pár Čechů bude nadávat, co si to ten Tunisan z Kartága dovoluje?! Řeknu Vám, i když nejsem papírově Čechem, bolí mne vidět srdce Evropy, které předtím bilo otevřeností a tolerancí, jak začíná bít nenávistí. Tohle už není Česko, které celých deset let vychvaluji turistům ze všech koutů světa.

Kdybyste pozorne četli  Tóru, Evangelia a  Korán, našli byste, že Proroci trpěli mnohem více než kdokoliv v dnešní době, vedla se proti nim větší mediální kampaň, obviňovali je z toho, že jsou blázni, čarodějové, mágové, lháři, podvodníci, obchodníci, diktátoři a teď se do dlouhého seznamu kladných vlastností přidala ještě pedofílie. Ale co myslíte, že Proroci udělali? Šli se stěžovat a fňukat u Alláha anebo Elohíma, či Elího, či Boha a jim pak řekl „No, bežte zpátky, ať se vám Faraon z Egypta, Xerxés z Persie, Nebukadnesar z Babylonie nebo Zeman z Vyočiny omluví?!“ Taková přikázání nikdy nenajdete v žádném písmu. Řekl jim tato přikázání:

1. Nikdy nezačínejte argumentovat, tím, že co říkáte, je Pravda a ostatní jsou od začátku na omylu – sebereflexe – což znamená, během argumentace jste na tom všichni stejně a každý se může mýlit.  “A vskutku jsme buďto my, anebo vy na správné cestě či ve zjevném bloudění.“

Reklama

2. Když někdo něco tvrdí, žádejte jej, aby poskytl důkazy, které podpoří jeho tvrzení nebo vyvrátí to vaše. „Přineste mi důkazy své, jste-li pravdomluvní!“

3. Jestli důkazy byly poskytnuty a srovnány a došlo k nějakému jednoznačnému racionálnímu zjištění, které však jedna strana bude z arogance odmítat a začne vás znovu napadat a mluvit k vám vulgárně, pak, „Ignorujte pošetilé“ a „Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.“

Což je docela důležité pravidlo z dávných dob a moudrostí, kdy se sprostá a vulgární mluva interpretovala jako nedostatek racionálních argumentů. Ale musím bohužel upozornit, že část evropských občanů se uchýlila k vulgarismům spíše kvůli velkému množství racionálních důkazů o nekompatibilitě chování části muslimů s jejich kulturou na jedné straně. Na druhé straně kvůli iracionálnímu chování jejich vlád, jejichž nečinnost dohání lidi k zoufalství, že prakticky neexistuje žádná politická vůle věci řešit pragmaticky a vedou jen prázdné či nenávistné politické kampaně s nulovou účinností v terénu.

Ted otázka je, vyvrátí někdo, co Zeman tvrdí, řeší vůbec něco něčí omluva či neomluva, když v terénu máme skutečný problém? A hlavně pořád proti muslimům stojí nevyvratitelná skutečnost, že je zde nikdo nepřijal násilím, ani je zde nikdo násilím nedrží.

Původně jsem chtěl psát článek, jak přišel pan Zeman k tvrzení „Umírněný muslim je něco jako umírněný nacista?!“, a že „rasismus nebo antisemitismu vyplývají ze samé podstaty ideologie islámu?!“ Když jsem však uvažoval o tom, že člověk v Evropě stráví třetinu svého života ve škole, tak k podpoře takové teze musí minimálně definovat, co je ideologie, co je náboženství, nehledě na to, že si musí být vědom obrovských rozdílů v západním chápání podstaty religio, a jestli východní filozofie má podobné vnímání či ne ohledně těchto termínů.

Ve druhé fázi dochází k argumentaci k podpoře takové teze, jako například uvádění přesných historických a filozofických faktů, zda se nacházejí v textu a v historickém kontextu Koránu a myšlení Proroka Muhammada (mír s ním) podobné úvahy jako eugenika, socilaní darwismus, teorie nadčlověka  (a jestli vůbec Hitler četl či pochopil Nietzscheho!), nadřazenost rasy…

Další věc, kterou každý badatel má vzít na vědomí, než se pustí do takového teoretizování, jestli je vůbec správně i z hlediska komprativních dějin či komparativního náboženství nejen srovnávat různé kultury a doby, ale navíc používat specifickou terminologii, která se začala utvářet během 18. století po Francouzské revoluci, vzniku romantismu a následně nacionalismu a jeho extrémní podoby v 1. polovině 20. století, k pospání úplně jiné reality, odehrávající se kolem 7. století na Arabském poloostrově? 

Navíc pokud člověk tvrdí, že islám rozšiřuje rasismus a antisemitismus, stačí, aby nejprve pátral v dějinách, kde a kdy byli židé pronásledováni nejvíce. Chtěl jsem to probrat od babylonského zajetí, pak během římskeho období, následný rozpad impéria na západní a východní říše, vzestup islámu a srovnávat podmínky těch židů mezi východem a západem ohledně nejen jejich politické, ekonomické činnosti v obou oblastech, ale i jejich literární tvorbu, kde i hebrejština jako jazyk poznala největší rozmach, a kde přesně se setkáme s takovými jmény jako Saʻadiah ben Yosef Gaon, Šlomo ibn Gabirol, ibn Ezra Abraham a Moše, Moše ben Majmon, Jehuda ha-Levi, Yehuda Alharizi, Samuel ibn Naghrillah a další. Jak se jim žilo v kulturních městech (a ne v ghettech) jako ve španělské Kordobě či Granadě, Baghdádu, v Kajrawanu či v Káhiře, v Isfahanu atd.

 

Pak jsem chtěl vzít ty útržky výroků, které dokola cituje Zeman a jeho příznivci, dát je do kontextu, vysvětlit buď jejich historický kontext nebo apokalyptický význam, a jestli takové útržky člověk nemůže také citovat z různých křesťanských a židovských zdrojů, a bylo by také velice vhodné   uvádět četnou českou literaturu o dějinách antisemitismu v českých zemích. Myslím, že každý vzdělaný člověk ví, kam tohle vede a nestojí o takové debaty. Apologetické psaní a traktáty nemají žádný smysl, protože pak je snadné spadnout, v čem každý nevzdělanec padá, že z dějin bere, co chce, z textů vytrhává, co chce a neustále bloudí v začarovaném kruhu obviňování druhých a slepě nenávidí, aniž by vnímal či oceňoval, co mají dobrého a pozitivního. Pořád to opakuji dokola, člověk se stane tím, koho nenávidí a nikdy z nenávistné řeči nic konstruktivního nevzešlo. Kdo hledá viníka, najde ho, a kdyby ho nenašel, sám si ho vytvoří.

Navíc používání židovského utrpení, aby se skrze něj útočilo na islám, je velice slabomyslné a je formou zapírání vlastních dějin a vlastní viny. Nehledě na to, že je to také důkaz obrovské neznalosti základů islámské víry, která uznává veškeré izraelské Proroky, drží je v úctě a potvrzuje jejich učení a muslim odpadá automaticky od víry, pokud uráží i jednoho z nich, ba dokonce v koránským textu má muslim zakázáno srovnávat mezi proroky a říct, že jeden je lepší než druhý. Rozsah jejich mise je záležitostí jen Toho, který je poslal.

 „Řekněte: Věříme v Alláha a v to, co bylo zjeveno nám a co bylo zjeveno Abrahámovi, Izmaelovi, Izákovi, Jákubovi a izraelským kmenům, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi a co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečíníme žádného rozdílu mezi nimi a do Jeho vůle jsem odevzdáni.“

Jak může být islámské učení antisemitské, když v podstatě celá ta víra od jejího počátku do konce je semitská záležitost? Jednodušše řečeno, odehrává se mezi Abrahamem a jeho potomky ze strany Izaaka a Izmaela, a jestli se stala nějaká nedorozumění mezi členy semitských rodin o proroctví a rodokmenech, bylo by vhodné, aby se nezasvěcené osoby nepouštěly do záležitostí, o kterých nemají ponětí. Pokud se přesto do toho chtějí poštět, ať se dostatečně vzdělávají, a ať z nich jsou poslové míru a smíření a  ne sváru a nenávisti. Myslím, že než někdo začíná horlivě mluvit o Izraelitech, měl by se nejdříve seznámit s tím, co jejich víra také učí o komunikaci „Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.“

Nakonec jsem si říkal, nemá smysl o tom dál psát. Stejně toto tvrzení obsahuje několik tezí, a k tomu je potřeba napsat více než jednu diplomovou práci. Navíc ještě budu zahrnut stejnými poznámkami od stejně osvícených komentátorů, že váš Prorok je pedofil, hajzlové, zastřelíme vás, táhněte muslimáci, slimáci, bla bla tutti frutti.. Nebo že nemáme filozofickou fakultu na to, abychom s tebou diskutovali. Upřímně co se mi odehrává v hlavě, jakmile čtu tyto nerozvinuté věty, jestli se v ČR nezačíná vyvíjet nový literární proud hulvatismus, a jestli by zodpovědné orgány neměly začínat přemýšlet nad rozsáhlou školskou reformou a přidat učitelům a profesorům plat, jestli chtějí nadále zachovat zdejší kulturní úroveň.

Co mi přijde také dost divné, je nový trend vulgárně napadat současné přední české myslitele, a také snad celou katedru arabistiky, označovat je za kolaboranty, zrádce a dokonce i jejich ex-komunikace? Četl jsem pár jejich knih a možná Vám uniká jeden detail, že znají islámskou kulturu natolik, že sami mohou učit zdejší muslimy a možná poznali spoustu věcí, které jejich osvíceným očerňovatelům stále nedochází, když tráví většinu svého času u Konvičky čaje hledáním kriminálních zpráv na internetu, aniž by se specializovali v daném oboru.

Prozradím Vám výstižnou paralelu z islámských dějin, která mi připomíná, co se teď odehrává na české půdě. Víte, jaký byl jeden z hlavních důvodů úpadku islámského kulturního života? Když sami muslimové začali napadat své vlastní myslitele, kteří se zabývali řeckou, indickou filozofií a jinými náboženskými směry. Nejdříve je obviňovali z kolaborace, pak z kacířství, a následně je exkomunikovali, a pak je pár nevzdělanců začalo zabíjet  a prohlásili je za nevěřící. Za nevěřící se do dnešní doby v ortodoxních islámských zemích považují osobnosti jako Avicenna, Averroes, Al-Ghazali, i Ibn al-‚Arabi či značná část islámské  mystiky a filozofie. Proto pořád říkám, fanatik jako fanatik, ať se narodí v jakékoliv zemi, ať se objeví v jakékoliv době, a ať má jakékoliv vyznání či barvu pleti. Prostě existence takového nenávistného tvora je začátkem zániku jakékoliv kultury.

Uvažoval jsem psát o tom, zda-li člověk může být tak nenávistný, že už ani nevnímá současný vzestup skutečných neonacistických skupin v Evropě a začíná se mu plést, kdo tu hlásá kolektivní vinu a mluví v definitivech, jak se mluvilo během nedávného totalitního režimu… Nezbývá, než konstatovat, že asi bude brzo Amen s kritickým a analytickým myšlením.

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama