Reklama
 
Blog | Hatem Berrezouga

Jsem muslim a nepotrpím si na omluvy – část II.

 

Islám - Konečné řešení:   Abych šel rovnou k problému, v mých předešlých článcích jsem se snažil být poctivý a řekl jsem, v čem podle mého názoru muslimové dělají chyby, a že nejlepší cesta je cesta sebereflexe, ale nemá být jednostranná. Nikdo nepopírá fakt, že Češi jsou doma a mají právo, aby jim nikdo neřekl, jak mají doma žít a nevnucoval jim cokoliv cizího, co nepřijímají. Také stojí proti muslimům nepopiratelný fakt, že je tu nikdo nedrží násilím. Avšak vyvstává zde otázka, kterou by si měl každý člověk položit, zda-li česká a v širším pojetí evropské vlády nedělají žádné chyby a nenosí za to spíše ony značnou část odpovědnosti? Je to jen problém špatné praxe islámu nebo také  špatné integrační a imigrační politiky?

 

Zaujal mě jeden komentář od jednoho uživatele: „Milí muslimové. Nezdržujte se ústavní stížností. Nezdržujte se modlitbami na Letné i jinde. Nezdržujte se tu raději vůbec. Na Sahaře a okolí je místa habaděj. Tam se vám žádné příkoří od ateistů z ČR nemůže přihodit. Tady jste v zemi nejateističtějšího národa v Evropě (ne-li na světě). Prostě se na nás vykašlete, odejděte a nechte nás chmurnému osudu. Pro nás je pátek všední den, policie může zasáhnout dokonce i v neděli, sbalit i katolického kněze za sex s třináctiletou (pro vás naprosto normální věc), Dokonce chceme soudit i muslimského prince za stejnou věc (ještě že ho ministr zachránil!!!) Ženské chodí polonahé, dělají si co chtějí, pracují, studují, dokonce i řídí auto, mladí se vodí za ruce, veřejně se líbají, manželé a – ó hrůzo – i milenci! Prostě morální bahno. Pryč od tud! Nejlépa všichni a hned.“

Jestli se shodneme na tom, že uvedený názor představuje pozici více než dvě třetiny Čechů, podle posledních anket, našel jsem v tom i případné řešení této krize jednou provždy mezi západem a východem a stejnou logiku bych použil a odpvěděl bych „Milí Evropané, Američané, uděláme takovou dohodu, deportujte všechny muslimy zpět domů a už nikdy nezasahujte do záležitostí islámského světa, zrušte své základny, vezměte zpět Vaše cizí profesionální vojáky a žoldáky, neučte nás náslilím a nevnucujte nám vaše náboženství, tzv. demokracii. Přestaňte rozvracet režimy, destabilizovat země, trénovat magory, kterým někdy říkáte teroristi, jindy osvobozenecké armády a drancovat země z jejich bohatství, čímž pak způsobujete masivní vlnu emigrace do Evropy. Navíc když zničíte diktátorským zemím jejich armády, policii a veškerou infrastrukturu, jak pak chcete, aby hlídali vlastní hranice nebo vůbec nabízeli práci vlastním občanům. Přestaňte pokrytecky řešit následky, jejichž příčinou je vaše zahraniční a korporátní politika. Buďte neutrální jako kapitán Kirk ze StarTreku a neovlivňujte vývoj těch zemí. Nechte je jejich pochmurnému osudu, až z toho najdou cestu ven sami (nebo ne), ale to je jejich věc. A chcete část jejich bohatství, ať je to podle vašich liberálních a demokratických principů o volném fungování trhu a spravedlivem obchodovaní a vzájemném respektu.“

Teď je nasnadě upřimná otázky, věříte, že se to stane? Jedině člověk, který pochází z Naivistánu, a ten, který odmítá, že se svět zmenšil natolik, že se již nedají separovat různé rasy a kultury železnou oponou, by řekl, že ano. Vždycky se najde důvod, jak útočit a uloupit ostatní nehledě na náboženství, rasu, prostě je to lidské. Hodně lidí se snažilo definovat lidskou podstatu nebo lidskou přirozenost, já myslím a nemusíte se mnou souhlasit, že člověk je přirozeně sobecký a pokrytecký lump, který si vždy najde důvod a ospravedlní si své činy.

Reklama

J’accuse…českou vládu! Jak říkával Zola.

Pokud pocházíte z Realistánu a uvědomujete si nesmyslnost a šílenství přímého či nepřímého volání po vyhubení islámu a muslimů, který ve své podstatě skrývá neochotu evropských vlád uznávat jejich zdopovědnost za současné výbušné situace. Nemusím připomínat, z jakých důvodů sama Evropa podporovala příliv emigrantů, ale můžeme je shrnout ve dva hlavní – poválečné obnovy a vytváření ekonomického a sociálního systému, který nepodporuje místní demografický nárůst. Místo, aby evropské vlády radikálně zasahovaly a změnily systém, který hraničí s extrémním individualismem, uchýlily se k nejjednoduššímu řešení – příliv emigrantů, ovšem nevytvořily žádné efektivní programy k jejich integraci či integraci jejich potomků. Když teď ten samý systém začíná kolabovat, pak je pohodlné vyhodit veškerou zodpovědnost na emigranty a jejich islám a vytvořit politické kampaně a strany, které nakonec nic neřeší, a možná míří k tomu, aby zničily celý systém, daly všechny proti všem, a až nás zase bude míň, začínají znovu. Sám doufám, že až tam nedojdeme. Nejsem příznivcem katastrofických scénářů, a stejně tak nesouhlasím s tou přehnanou kampaní proti muslimům, jejichž počet je v ČR nepatrný a nepředstavují tak velkou hrozbu, jak je prezentováno v médiích.

Chápu, že se právem Češi bojí, aby se jich trend v Belgii, Německu, Francii, Anglii také nedotkl a neohrožoval jejich identitu. Jsem přesvědčený, že není pozdě zabránit takové situaci a ČR se může stát pilotní zemí, proto bych navrhoval následující kroky k jejímu možnému řešení:

1-      Česká vláda má nosit plnou zodpovědnost za lidi, které přijme na své území a pustí mezi své občany. Pouštět lidi pocházející z diktatury do demokracie, je jako očekávat od prvňáka, aby složil maturitu. V tom případě bude chyba na straně učitele (systému, který neposkytl a nevyvinul komplexní struktury k integraci), a ne žáka.

2-      Změnit ÚMO a islámské organizace a jejich prostory na Integrační a kulturní centra.

3-      Vedení těchto nově vzniklých center má být vybíráno kvalifikovanými lidmi mezi muslimy a Čechy z různých oborů  integrační a imigrační politiky, práva, etikety… a má přímo podléhat ministerstvu kultury a Ústavu Blízkého východu a Afriky (oni proboha mluví arabsky a mohou muslimům v arabštině vysvětlit české zvyky).

4-      Aktivity integračních a kulturních center:   

A – Učit muslimy a emigranty český jazyk a následně je průběžně přezkušovat.

B – Podrobně vysvětlit emigrantům české zákony, jak občanské, trestní či  podnikatelské právo a nařízení (jak chcete, aby někdo dodržoval zákony, které ani nezná, a ani nechápe), případně stručný překlad nejdůležitějších zákonů do světových jazyků. Čekat, aby se emigrant sám naučil česky, vyžaduje několik let a používat zde český slovní obrat – neznalost zákona neomlouvá, je v tomto případě nemístné. 

C – Seznámit emigranty s českou kulturou, povinné historické vycházky, divadla, a začlenění do kulturního života (spolupráce s PIS) a vysvětlit jim, že opustili své země a jestli tady chtějí žít, ať začnou od začátku. 

D – Zasvěcení do demokratických principů a koordinování fungování organizací, institucí, management, účetnictví (jak pro působení v ČR, tak pokud se takoví lidé v budoucnu vrátí do islámských zemí, mohou prosazovat tyto principy a měnit vlastní společnosti, ale když je necháte žít v enklávách v nezměněmém stavu a prostoru, pak čekáte jedině na zázrak, aby se věci změnily). A ten, který bude namítat, že nás takové postupy budou stát peníze, tak věřte mi, že to bude stát zlomek toho, co Evropa investuje do bezpečností politiky a ozbrojování na jedné straně, a na druhé straně vzdělávání příchozích emigrantů je zárukou toho, že nebudou předávat svou neznalost a nekomformitu svým potomkům.

5-      V arabských zemích jsou duchovní činnosti organizovány institucemi, např. ministerstvem náboženských záležitostí, což znamená, že stát kontroluje všechno, co kdo, kde káže, bez toho nikdy muslimové nebudou funkční. Již jsem zmínil v předešlých článcích, že je velká chyba očekávat, aby islámské organizace v ČR nebo v Evropě fungovaly jako křesťanské či světské organizace, protože Arabové v arabských zemích nejsou vedení k řízení takových organizací. Tam se vše koná skrze centralizovanou vládu. Uvědomuji si, že tento krok může způsobit problém pro laický stát, který nezasahuje do záležitostí církve, ale je to nezbytný krok, aby zasvětili zdejší emigranty do demokratického chodu organizací, než je vůbec pustí do jejich vedení. Teď možná budete chápat skutečný důvod, proč ÚMO není schopné vydávat výroční zprávy, oni to prostě neumí. Navrhuji, aby byla taková příprava zahrnutá do integračních zákonů a navíc koordinovaná spoluprací s umírněnými islámskými ambasádami, aby jim poskytli vzdělané duchovní, kteří nebudou rozšiřovat nenávist vůči hostitelské zemi. Obsah kázání a literatury bude pod dohledem MK a koordinován Ústavem Blízkého východu a Afriky.

6-      Veškeré islámské aktivity a financování pod dohledem MK. Jestli muslimové nemají co skrývat, nemusí se bát naprosté transparentnosti.

7-      MK má připravit s pomocí ÚBVA + s dalšími kvalifikovanými lidmi ze všech sfér seznam zvyků, které nejsou kompatibilní s českou kulturou a muslimové se jich musejí vzdát a ne je prosazovat, pokud hodlají žít v ČR (např. Jestli si česká společnost nepřeje nošení burek nebo černých nikábů, kde jsou vidět jen oči, muslimové to musí respektovat. Islám povoluje různé oblečení, které jsou přijatelné i v evropských zemích a nepředstavují žádnou potenciální bezpečností hrozbu).

8-      Islámská víra v praxi se má soustředit na osobní sféru.

9-      Veřejná sféra: jedině různé kulturní festivaly, kulinářství, tradiční hudba, tance, poezie, literatura, kinematografie pod záštitou MK a případně různých vládních a nevládních organizací.

10-   Omezit náboženské debaty jen na akademickou půdu (ať každé náboženství mluví o sobě, jestli se pak mají potkat, tak v rámci tolerance a zvyšování informovanosti o přesvědčení druhých, které vede ke vzájemnému respektu).

11-   Zákaz přinášení domácích politických problémů do ČR – což také znamená respektovat českou zahraniční politiku, zákaz demonstrací před cizími ambasádami. Velvyslanectví mají neutrální postavení i v islámské legislativě a musí být respektovaní.

12-   Pokud muslimové konají své zákonné povinnosti, musí mít záruku od českého státu na ochranu jejich náboženského cítění, života, majetku.

13-   Pokud budou muslimové usilovat o vybudování náboženských center, vláda ČR musí organizovat referenda a respektovat jejich výsledky. Každá země a každý kraj má jinou míru otevřenosti a tolerance. Až Češi budou věřit, že muslimové, kteří žijí mezi nimi, se úplně integrovali, znají jejich jazyk, kulturu a nepředstavují pro ně žádnou hrozbu, terpve pak mohou muslimové žádat o další privilegia.

14-   Pokud se bude otevřeně mluvit proti českým zákonům nebo bude snaha o prosazení jiné legislativy, či zapletení se do obchodu s drogami, bílým masem a velké porušování českých zákonů, pak neplnit české věznice emigranty a zatěžovat tak daňové poplatníky, ale okamžitá deportace na náklady příslušných států.

Výše uvedené body představují pouze náčrt možného rešení, které jsem čerpal ze svých zkušeností, a na které však musí existovat politická vůle a účast kompetentních orgánů k jeho případné realizaci do budoucna.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama