Reklama
 
Blog | Hatem Berrezouga

Muslimové očima jednoho muslima – Kde domov můj? Část III. z III.


Před několika dny jsem byl na Masarykově debatě na téma: Současná míra (i)migrace je hrozbou pro Evropu. Mezi řečníci byli představitlé Zelených a Úsvitu. Z debaty jsem odešel zoufalejší než po zásahu ÚOOZ. Pochopil jsem, že všem uniká podstata problému a vedli jen volební kampaň. Na jedné straně ti, kteří vidí v Islámu největší hrozbu a často byla opakována věta, že Islám neuznává pluralismus. Na druhé straně ti, kteří vidí všechno zeleně nebo spíš růžově a obhajují, že práva jsou univerzální a neberou ohled na odlišnosti původu. A hned se mi místo zelené zjevila rudá barva hlásající rovnost všem, ale jak to u vás dopadlo?


Víte, jako muslim, který přišel do Evropy, jsem proti popagaci multikulti a milkshaky ideologie, které vznikly v jiném prostředí odlišném od toho evropského. Evropa byla, je a bude židovsko-křesťanský kontinent, v tom tkví jeho kořeny a identita. Moderní evropské hodnoty se narodily v ukrutných bolestech, které se vyvinuly a utvářely od renesance přes osvícenství vedoucí k sekularizaci a humanistickým ideálům.

Podle mého názoru se stala chyba, když propagátoři multikulti dali výsady a práva lidem, kteří za ně nebojovali a stagnovali více než 600 let pod nadvládou diktátorských režimů, a kteří až do současné chvíle zakazují svobodu myšlení. Ignorováním tragické reality muslimů pocházející z Blízkého východu a Afriky dělá z původně ušlechtilého úmyslu dnešních evropských humanistů opilého Santu, který si spletl svátek a rozdává plody svobody lidem, kteří ani Vánoce neslaví.

Nicméně není o nic lepší populistická kampaň Úsvitu, která tvrdí, že imigranti berou práci Evropanům. Není třeba dokázat fakt, že přehlížejí neschopnost ČR prosadit tržní ekonomiku či konkurovat tichému pracovitému tišše se vkrádajícímu drakovi, který Evropany nejen omámí svým levným pervitinem, ale také levným zbožím. Levné plakáty reprezentující bílou ovci, která odkopává černou z Evropy, nic neřeší. Ba co je horší, vyvolává jen strach, xenofobii a nárůst extremismu. Okamura San! Měl byste zkrotit své samurajské pudy a připomenout si slova moudrého mistra Yody: „Strach je cesta k temné straně, strach vede ke zlosti a zlost k nenávisti a nenávist způsobí všem velké bolesti.“

Reklama

Co já vidím jako největší hrozbu pro Evropu, je nárůst extremismu a vulgarity, a když koukám na blogy některých Čechů a jejich komentáře, nerozeznávám jejich tehdejší kultivovanost. Je pravda, co se říká, že se staneš tím, koho nenávidíš.

Myslím, že každý z různých aktérů by měl udělat krok zpátky a přemýšlet, v čem dělá chyby a jak pragmaticky a ne emotivně věci řešit. Opravdu nevím, kdo mezi politiky souhlasil , aby imigranti vytvořili enklávy v podobě nadací, mešit, tržnic či ghett, a ve kterých se jejich členové pohybují jako volné radikály bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů či integračních programů pod záštitou vlády.

Nejhorší, co Evropě hrozí, je nejen ztráta své identity, ale vznik politických stran, které podporují radikalismus, extremismus a xenofobii. Stačí koukat na nedalekou Ukrajinu, kde se radikalizuje její vlastní lid a útočí jeden na druhého. Co mi dělá staroti, je, když člověk začíná vnímat určité vzorce a schémata, ba dokonce umělý a strukturovaný extremismus po celém světě. Například u nás, stačily dvě generace, aby se objevily skupiny lidí páchající zločiny proti lidstvu nazýváné Západem, bohužel, osvobozenecké armády. Forestova maminka říká, že život je jako bonboniéra. Já spíš myslím, že život je jako bumerang.

Vyprázdnit Evropu od muslimů násilím je velice jednoduché při silových poměrech a nemyslím tím jejich počet, spíše vojenskou a technologickou převahu západního světa. Ale jakmile si příští evropské generace zvyknou řešit problémy násilnou formou, protože jejich vlády nejsou schopné je řešit demokratickou cestou, dojde k náhlému rozpadu systému.

Už je čas, aby evropské vlády začaly naslouchat svému lidu, který se již dlouho cítí ukřivděn na úkor různých menšin. Opravdu si myslím, že v demokratickém státě se mají konat referenda, aby lidé svobodně rozhodli o tom, co může změnit jejich způsob života a jaké formy organizací či sdružení zde akceptují.

Pro mě přinejmenším z lingvistického hlediska věta: „Islámská mešita usiluje o statut církve.“, nedává moc smysl. Měla by spíše vzniknout kulturní a integrační centra pod dohledem ministerstva kultury ve spolupráci s vládními a nevládními organizacemi, kde se mohou strukturálně koordinovat aktivity členů těchto organizací a směrovat je ku prospěchu hostitelského státu. Dovolit imigrantům a obzvlášť muslimům z arabského světa mít stejné organizace jako křesťanské církve se stejnými právy a očekávat stejné výsledky, je důkaz naivity a neznalosti.

Stačí uvádět jen jeden fakt, že církev má složitou, hierarchizovanou strukturu a fungovala jako stát několik století. Islám má přímý vztah s Bohem, což neumožnilo vznik náboženské a administrativní hierarchizované struktury, která může fungovat jako organizace. A proto islámské organizace, které vznikly v ČR a v Evropě zavedly jediný systém, který znají z domova, diktaturu a špatný management (nebo žádný).

Nechápu ty, kteří obhajují stejná práva, jak mohou být tak slepí na tyto základní odlišnosti. To je stejné, jako kdyby někdo otevřel firmu bez předchozího průzkumu trhu a následně se divil, že krachuje.

Muslimové v Evropě často používají výmluvu, že u nás žijí křesťané a židé a respektujeme je. Opomínají fakt, že oni u nás nemají tak velké podhoubí jako my u nich. Stačí, aby v Evropě zapršelo, a rosteme jako houby po dešti. A mimochodem, křesťané a židé žijící u nás neohrožují naši identitu.

Jsem zvědavý, jak by reagovali muslimové, kdyby křesťané a židé ve velkém počtu šli pracovat do arabských zemí a začali všude budovat kostely, synagogy, bary, učili muslimské děti ve školách křesťanství, judaismus a nerespektovali naše tradice ohledně oblékání, nemluvě o tom, kdyby se jejich muži chovali k našim ženám jako my k Evropankám, obávám se totiž, že by večeřeli se sv. Petrem.

Myslím, že v je zájmu muslimů, než aby začali vyvádět venku a modlit před MV, a tím víc naštvat Čechy, kteří tyto akty chápou spíše jako drzost a vzpurnost vůči autoritě, aby začali mít větší sebereflexi a upřímně si odpovědět, zda by tyto činy sami akceptovali. Nemyslím si, že by Češi strpěli další skandál jako byla Matiční zeď, když všichni víme, co se tady dělo, a co k tomu vedlo a nakonec ve zprávách čteme, že Češi jsou rasističtí a xenofóbní. Pravdivé je české pořekadlo, pro dobrotu na žebrotu.

Pokud nedojde k razantním a právnickým změnám v integrační politice, brzy budou Češi zpívat vlastní hymnu, Kde domov můj s velkým otazníkem.

Myslím, že islámské organizace a chování muslimů dohánějí hostitelskou zemi k šílenství a znovu odsuzuji neomluvitelný zásah ÚOOZ, který je smutné fópá a dříve než se Policie ČR za něj omluví, by se měly tyto islámské organizace omluvit za chování jejich členů vůči hostitelské zemi a jejich neschopnost je vést k jedinému cíli, který se od nich očekával, a to integraci. Já jako muslim, naočkovaný českou kulturou, kterého už není tak snadné urážet, zajímalo by mne, kdo za touto akcí doopravdy stojí a osobně si myslím, že určite ne Policie ČR, jelikož vím, že Češi nejednají impulsivně jako my.

Přeji si, aby obě strany našly cestu ke smíření skrze dialog, a aby tato jediná událost nediskreditovala hostitelskou zemi v Evropě a byla interně vyšetřovaná, aby se takové chyby ohrožující celý systém, neopakovaly.

Na závěr bych rád řekl svým bratrům ve víře, aby hluboce přemýšleli, proč sem přišli a jak zde hodlají žít. Zrovna Češi nejsou ten národ, který omezuje svobodu vyznání, stačí koukat, kolik je tady náboženských směrů od Jehovistů k Háre Krišna. Prostě doslova mají strach z černého oblečení, dlouhých vousů, a že se zde chováme jako doma a cokoliv říkají, bereme to jako útok na Islám. Osobně si myslím, ano, lidé mají bojovat o svá práva, jak žít a oblékat se, jaký politický systém si přejí mít, ALE spletli jsem si zem. Klidně se můžeme vrátit domů a prosadit tam, co si přejeme, nikdo nám v tom nebude bránit.

Mí bratři, dokázali jste nasr*t zemi dobrého vojáka Švejka za dvacet let, což se nepodařilo ani Rakušanům za dvě stě let. A jestli chcete mluvit o Islámu, dělejte to prosím Vás mlčením, jak Omar vzkázal svým přátelům, kteří ho stejně nechápali a udiveně ho tázali, jak? Řekl jim, chovejte se slušně.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama